Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Ogólny

1. Sklep internetowy QUBTRIX prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Właściciel firmy WooBrick sp. z o.o.. Siedziba Sklepu mieści się pod adresem Chomranice 31, 33-394 Chomranice, NIP 7343568212: , tel.: 512-144-861 , e-mail: office@woobrick.com

3. Regulamin jest integralną częścią zawieranej z Klientem umowy sprzedaży.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towar dostępny w Sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu,

b) pocztą elektroniczną na adres dostępny na stronie Sklepu,

c) telefonicznie pod numerami przeznaczonymi do składania zamówień, dostępnymi na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych umożliwiających weryfikację Klienta oraz odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty, jeżeli zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu płatności.

3. Strony są związane informacjami podanymi na stronie Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie składania zamówienia, w szczególności ceną, opisem produktu, cechami produktu, elementami wchodzącymi w skład zestawu oraz czasem i sposobem dostawa.

4. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie Klient składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sklep.

 

§3
Płatności

1. Korzystasz z dowolnej metody płatności dostępnej w zakładce „Formy płatności” na stronie sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.

3. Warunkiem rezygnacji z towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4
Wysyłka towaru

1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm kurierskich (DPD lub InPost).

2. W przypadku płatności kartą płatniczą czas realizacji liczony jest od dnia pozytywnej autoryzacji transakcji przez bank.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, czas do wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a zaksięgowaniem należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5
Reklamacje klientów

1. Rozpatrzenie reklamacji Klienta następuje na podstawie okazania przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem wady.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia odesłania towaru wraz z opisem wady. Jeżeli weryfikacja wady wymaga opinii biegłego lub przedstawiciela producenta towaru, czas na podjęcie decyzji przez Sklep wydłuża się o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli rozpatrzenie uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu lub usunięciem wady, koszty dostarczenia ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu w terminie 10 dni od odebrania towaru.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, to znaczy w szczególności kompletny, w fabrycznym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Koszty dostawy pokrywa Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan zwracanego produktu.

5. W ciągu 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana spłacana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu jest nieważne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku określonym w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w związku z:

a) świadczenia usług, które rozpoczęto za zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia (dotyczy to przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na komputerowych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest cena lub wynagrodzenie, których cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczenie wzajemne o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub mające ścisły związek z osobą Klienta,

e) świadczenie wzajemne, które ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócone albo ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczanie publikacji prasowych,

g) usługi związane z hazardem.

 

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§8
Własność intelektualna

1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9
Data wejścia w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl